GIÁO LÝ QUANH EM - Hướng dẫn lần chuỗi Mân Côi

Đào Tạo -

Tháng 10 là tháng Đức Mẹ Mân Côi, các bạn đã biết cách lần chuỗi Mân côi chưa ?

[CHUYÊN MỤC KỸ NĂNG] - Quản Trò

Sinh Hoạt -

Quản trò chính là người trực tiếp hướng dẫn tổ chức và quản lý trò chơi cho một tập thể tham gia.