[CHUYÊN MỤC KỸ NĂNG] - Quản Trò

Sinh Hoạt -

Quản trò chính là người trực tiếp hướng dẫn tổ chức và quản lý trò chơi cho một tập thể tham gia.