THÔNG BÁO: KHOÁ HỌC GIÁO LÝ BỔ SUNG 2020

Tin Giáo Xứ -

Được sự chấp thuận của Cha Chánh xứ, Trường Giáo lý Tân Hòa tổ chức khóa học giáo lý ngắn hạn nhằm bổ sung kiến thức giáo lý căn bản cho THIẾU NHI