THƯ GỬI TOÀN BỘ THÀNH VIÊN TGL TÂN HÒA DỊP LỄ CHÚA KI-TÔ VUA VŨ TRỤ 2020

Tin đọc nhiều -

Hành trình của chúng ta chỉ mới bắt đầu, phía trước chắc chắn sẽ có nhiều thử thách, được nhiều mà mất cũng nhiều, nhưng quan trọng là, chúng ta có nhau.

Danh Sách Giáo Lý Viên 2020 - 2021

Nhân Sự -

Năm học mới sắp đến, Trường Giáo Lý Tân Hòa xin công bố danh sách các anh chị Giáo Lý Viên trong năm học 2020-2021 này.

Danh Sách Giáo Lý Viên 2018 - 2019

Sơ Đồ Tổ Chức -

Danh sách Giáo Lý Viên các lớp năm học 2018 - 2019.

Nội Quy Giáo Lý Viên

Nội Quy -

Bảng Nội Quy bắt buộc các anh/chị GLV - Chứng Nhân thực hiện.