Danh Sách Giáo Lý Viên 2018 - 2019

Sơ Đồ Tổ Chức -

Danh sách Giáo Lý Viên các lớp năm học 2018 - 2019.

DANH SÁCH GLV TRƯỜNG GIÁO LÝ TÂN HÒA 2018-2019

Linh mục phụ trách: Cha Giuse Hoàng Kim Toan.

 

1. KHỐI KHAI TÂM: 

Trưởng khối: Anh Phanxico Xavie Ngô Vinh Khang.

 • Lớp VT-1:
  • GLV Chủ nhiệm: Chị Cecilia Hà Mỹ Phượng.
  • Trợ giảng:
   • Chị Cecilia Nguyễn Lan Anh.
   • Chị Đaminh Catarina Bùi Thúy Nhi.
   • Anh Giuse Bùi Nhật Lâm.

 • Lớp 2:
  • GLV Chủ nhiệm: Anh Martino Đỗ Quang Duy Khôi.
  • Trợ giảng:
   • Anh Phêrô Đinh Công Sơn.
   • Anh Giuse Nguyễn Song Toàn.
   • Anh Đaminh Phạm Minh Quân.

2. KHỐI RƯỚC LỄ:

Trưởng khối: Chị Teresa Lê Thụy Yến Minh.

 • Lớp 3:
  • GLV Chủ nhiệm: chị Maria Phạm Hồng Phúc.
  • Trợ giảng:
   • Anh Phaolo Nguyễn Hoàng Phúc.
   • Anh Giuse Tạ Ngọc Anh Tú.

 • Lớp 4:
  • GLV Chủ nhiệm: Chị Anna Nguyễn Phương Thanh.
  • Trợ giảng:
   • Anh Giuse Đặng Hoài Bảo.
   • Anh Giuse Vũ Hoàng Ân.
   • Chị Teresa Đặng Ngọc Khánh Linh.

3. KHỐI ĐỒNG SỨC:

Trưởng khối: Chị Maria Phạm Phương Thảo và Anh Gioan Baotixita Nguyễn Minh Thăng.

 • Lớp 5:
  • GLV Chủ nhiệm: Chị Anna Trần Ngọc Mỹ Trang.
  • Trợ giảng: Anh Phanxico Assisi Nguyễn Đỗ Minh Đức.

 • Lớp 6:
  • GLV Chủ nhiệm: Chị Maria Nguyễn Hoàng Thiên Ân.
  • Trợ giảng:
   • Anh Giuse Nguyễn Hoàng Long.
   • Anh Giuse Phạm Nguyễn Bảo Quốc.

 • Lớp 7:
  • GLV Chủ nhiệm: Anh Đaminh Trịnh Quốc Long.
  • Trợ giảng:
   • Anh Giuse Phạm Duy Quang.
   • Anh Anton Lư Tiến Trung.

 • Khối Bao Đồng:
  • GLV Chủ nhiệm: Anh Phero Bùi Lê Minh Khôi.
  • Trợ giảng:
   • Chị Elizabeth Thái Ngọc Trân Châu.
   • Chị Maria Hoàng Thị Thanh Trâm.

Cùng chuyên mục