Danh Sách Giáo Lý Viên 2020 - 2021

Nhân Sự -

Năm học mới sắp đến, Trường Giáo Lý Tân Hòa xin công bố danh sách các anh chị Giáo Lý Viên trong năm học 2020-2021 này.

DANH SÁCH GLV TRƯỜNG GIÁO LÝ TÂN HÒA 2020-2021

Linh mục phụ trách: Cha Giuse Hoàng Kim Toan.

1. BAN ĐÀO TẠO:

Trưởng ban Đào Tạo: Chị Teresa Lê Thụy Yến Minh

Tổ giám thị:

 • Anh Giuse Nguyễn Hoàng Long
 • Chị Cecilia Nguyễn Lan Anh

2. KHỐI KHAI TÂM: 

Trưởng khối: Chị Daminh Catarina Bùi Thúy Nhi

 • Lớp VT-1:
  • GLV Chủ nhiệm: Chị Anna Nguyễn Phương Thanh
  • Trợ giảng: Anh Phaolo Nguyễn Hoàng Phúc

 • Lớp 2:
  • GLV Chủ nhiệm: Anh Phanxico Assisi Nguyễn Đỗ Minh Đức
  • Trợ giảng: Anh Martino Đỗ Quang Duy Khôi

3. KHỐI RƯỚC LỄ:

Trưởng khối: Chị Anna Trần Ngọc Mỹ Trang

 • Lớp 3:
  • GLV Chủ nhiệm: Anh Giuse Đặng Hoài Bảo
  • Trợ giảng: Anh Giuse Phạm Duy Quang

 • Lớp 4:
  • GLV Chủ nhiệm: Anh Giuse Vũ Hoàng Ân
  • Trợ giảng:
   • Anh Anton Lư Tiến Trung
   • Chị Teresa Đặng Ngọc Khánh Linh

 • Lớp 5:
  • GLV Chủ nhiệm: Chị Maria Phạm Hồng Phúc
  • Trợ giảng: Anh Giuse Tạ Ngọc Anh Tú

4. KHỐI ĐỒNG SỨC:

Trưởng khối: Anh Phero Bùi Lê Minh Khôi

 • Lớp 6:
  • GLV Chủ nhiệm: Anh Gioan Baotixita Nguyễn Minh Thăng
  • Trợ giảng: Anh Daminh Trịnh Quốc Long

 • Lớp 7:
  • GLV Chủ nhiệm: Chị Cecilia Hà Mỹ Phượng
  • Trợ giảng: Chị Elizabeth Thái Ngọc Trân Châu

 • Khối Bao Đồng:
  • GLV Chủ nhiệm: Chị Maria Nguyễn Hoàng Thiên Ân
  • Trợ giảng: Phero Đinh Công Sơn

5. CHỨNG NHÂN:

Chị Maria Nguyễn Tường Vi

Chị Maria Trương Tuệ Châu

Chị Maria Phan Phương Nghi

Chị Anna Lê Thụy Hải Yến

Anh Giuse Phạm Trung Hiếu

Anh Giuse Nguyễn Công Bình

Cùng chuyên mục