GIỜ CHẦU THÁNH THỂ THỨ NĂM HÀNG TUẦN (18/11/2020)

Suy Niệm -

Giờ Chầu Thánh Thể của thiếu nhi sau Thánh lễ chiều thứ Năm hàng tuần

GIỜ CHẦU THÁNH THỂ THỨ NĂM HÀNG TUẦN (12/11/2020)

Suy Niệm -

Giờ Chầu Thánh Thể của thiếu nhi sau Thánh lễ chiều thứ Năm hàng tuần

GIỜ CHẦU THÁNH THỂ THỨ NĂM HÀNG TUẦN (05/11/2020)

Suy Niệm -

Giờ Chầu Thánh Thể của thiếu nhi sau Thánh lễ chiều thứ Năm hàng tuần

GIỜ CHẦU THÁNH THỂ THỨ NĂM HÀNG TUẦN (29/10/2020)

Suy Niệm -

Giờ Chầu Thánh Thể của thiếu nhi sau Thánh lễ chiều thứ Năm hàng tuần

GIỜ CHẦU THÁNH THỂ THỨ NĂM HÀNG TUẦN (22/10/2020)

Suy Niệm -

Giờ Chầu Thánh Thể của thiếu nhi sau Thánh lễ chiều thứ Năm hàng tuần

GIỜ CHẦU THÁNH THỂ THỨ NĂM HÀNG TUẦN (15/10/2020)

Suy Niệm -

Giờ Chầu Thánh Thể của thiếu nhi sau Thánh lễ chiều thứ Năm hàng tuần

GIỜ CHẦU THÁNH THỂ THỨ NĂM HÀNG TUẦN (08/10/2020)

Suy Niệm -

Giờ Chầu Thánh Thể của thiếu nhi sau Thánh lễ chiều thứ Năm hàng tuần

GIỜ CHẦU THÁNH THỂ THỨ NĂM HÀNG TUẦN (01/10/2020)

Suy Niệm -

Giờ Chầu Thánh Thể của thiếu nhi sau Thánh lễ chiều thứ Năm hàng tuần

Lễ Thánh Giuse Thợ - "Ông không phải là con bác thợ sao?”

Tin Vắn -

Bài Tin Mừng theo thánh Mát-thêu của thánh lễ kính Thánh Giuse Thợ được Giáo Hội chọn, đó là vì người cùng quê với Đức Giê-su đã kinh ngạc về sự khôn ngoan t...

HƯỚNG LỄ CHÚA NHẬT 1 MÙA CHAY NĂM C

Phụng Vụ -

Hướng lễ của Giáo xứ Tân Hòa