THÔNG BÁO KHAI GIẢNG NĂM HỌC GIÁO LÝ 2020-2021

Thông Báo -

Thông báo của Trường Giáo lý về việc khai giảng và ghi danh học sinh năm học 2020-2021

THÔNG BÁO LỊCH HỌC SAU DỊCH

Tin Giáo Xứ -

THÔNG BÁO LỊCH HỌC SAU KỲ NGHỈ DỊCH

THÔNG BÁO: THIẾU NHI NGHỈ HỌC GIÁOLÝ DO DỊCH COVID-19

Đào Tạo -

Thông báo nghỉ học giáo lý từ ngày 15/03 cho đến khi có thông báo mới

DẶN DÒ HẰNG TUẦN - 27.10.2019

Đào Tạo -

Dặn dò hằng tuần của các lớp trường giáo lý Tân Hòa

DẶN DÒ HẰNG TUẦN - 22.09.2019

Đào Tạo -

Dặn dò hằng tuần của các lớp trường giáo lý Tân Hòa

SƠ ĐÒ TỔ CHỨC CỦA TRƯỜNG GIÁO LÝ TÂN HÒA

Nhân Sự -

SƠ ĐÒ TỔ CHỨC CỦA TRƯỜNG GIÁO LÝ TÂN HÒA

Thông Báo Năm Học 2019 - 2020

Đào Tạo -

Ban Đào Tạo của trường giáo lý Tân Hòa xin được thông báo lịch ghi dành và khai giảng năm học mới 2019 - 2020

Lịch Thi Và Sơ Kết Học Kì I - Năm Học 2018 - 2019.

Đào Tạo -

Thông báo lịch thi và sơ kết học kì I năm học 2018 - 2019.