TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH QUYÊN GÓP MÙA CHAY 2021

Ủng Hộ Gây Quỹ -

Trong mùa Chay 2021, các em thiếu nhi Trường Giáo lý Tân Hòa đã sống theo tinh thần hy sinh và quyên góp được một khoản tiền nhỏ để làm công ích xã hội.

TỔNG KẾT QUỸ ỦNG HỘ NẠN NHÂN LŨ LỤT MIỀN TRUNG

Tin đọc nhiều -

Cuộc vận động quyên góp của Trường Giáo lý để chia sẻ cho các gia đình nạn nhân lũ lụt miền Trung đã được hưởng ứng nhiệt tình và nhận được kết quả tốt đẹp

THIẾU NHI TÂN HÒA ỦNG HỘ NẠN NHÂN LŨ LỤT MIỀN TRUNG

Ủng Hộ Gây Quỹ -

Lời mời gọi của Trường Giáo lý để chia sẻ cho các gia đình nạn nhân lũ lụt miền Trung

Ban Kinh Tài - Góc Gây Quỹ

Tài Chính -

Giới thiệu về nhiệm của ban Kinh Tài đồng thời mời gọi cộng đoàn cùng hỗ trợ, đóng góp cho quỹ hoạt động thiếu nhi của Trường Giáo Lý.