Địa chỉ: 525/92 Huỳnh Văn Bánh, Phường 14, Quận Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 3991 0524
Email: glvtanhoa@gmail.com